Tierra Adentro

oscuridad

Ilustración realizada por Mariana Martínez

Tsätslel cha’añ ma’añik ñajäñtyel   Aña’tyäñtytel yä’äch añ tyi uj tyi uj, añ ñajäñtyel ñäch’älbä mi ichaleñ tsäñsaya yik’oty ñajäñtyel k’uñtye’ wälwälñabä, mach juñlajalik isäkläñtyel weñlel, ka’bälob machbä añik ikisiñ mi ch’ämob, joñoñ mi kpekañkbäj ma’añik mikloty ñäch’tyälel kujil jiñi ik’yoch’añbä  wolibä ityilel tyi chämel k’iñ, k’ixiñ ik’ ity’añob wolibä its’uytyälob tyi jajbotye’, ach’päk’añbä lum che’ tyi yojlil ak’lel mi iloty ña’tyäñtyel, tyam ñatylel cha’añ yom ijisañ jiñi oño’ty’añ, tsatsbä ijap ik' ty’oxja’, jiñi chajk yä’äch añ mi ik’extyañ ibä cha’añ mi iyajñesañ majlel itsukulel yik’oty iyaxñalel jiñi k’iñil  tsa’ixbä ñumi cha’añ ma’añik käñi’bal.
Ilustración realizada por ChangosPerros

Tlan xaklixakgatlín Tlan xaklixakgatlín lantla talakgxtamikán, tuntlanta tamaklakaskín chu lantla xlilhuwa lhkuyat talakaskín.
Ilustración realizada por ChangosPerros.
0 280

Xab Mu jna´ jayib ja´vil xa oyun ta ik´al osil.
Secretaría de Cultura